Samtalsutbildning


Samtalsutbildning


 

SAMTALSUTBILDNING


"Att samtala är djupt nödvändigt.

Om man inte samtalar,

kan man fastna i sin egen övertygelses våld"

-Kerstin Ekman


Goda samtal är enligt vår mening den kanske viktigaste framgångsfaktorn. Att vi förstår varandra så långt som möjligt. Alltför ofta stödjer vi vår uppfattning om den andre på antaganden, förutsättningar, fördomar, förhoppningar och annat som bor i oss själva. Inte i den andre. Professionella samtal hålls idag på arbetsmarknaden vid rekrytering. utveckling, rehabilitering, lönesättning, avveckling samt med kunder. Basfärdigheterna i alla samtal är desamma. Vissa områden får dock större eller mindre betydelse beroende på samtalets art. Att lära om samtal är en livslång process. Perema har sedan starten arbetat med utbildningar inom detta område och betraktar detta som en av våra huvudtjänster.